Početna / Mišljenja / Drugačija percepcija korištenja argumenta “naučna čuda u Kur’anu”

Drugačija percepcija korištenja argumenta “naučna čuda u Kur’anu”

Na internetu, u džamijama ili na sajmovima knjiga možemo često naći knjige, brošure i tekstove pamfleta sa naslovom „Naučna čuda u Kur’anu“ ili nešto slično.

Piše: ALI TALIB

Da’vetska udruženja i aktivisti širom svijeta nastavljaju propagirati takav materijal u uzaludnom pokušaju da pokažu zašto je islam „istinit“, nastavljajući s takvom praksom čak i nakon stalnih kontradikcija koje takav pristup generira.

Kritičko ispitivanje otkriva kako se takav pristup ne samo razlikuje od naše vlastite tradicije, već i prihvata apologetu kršćanskog stila da bi se afirmirao islam.

Evo nekoliko primjera takvih čuda:

 1. Kur’an predviđa da je Zemlja u obliku nojevog jajeta
 2. Kur’an spominje tektonske ploče
 3. Kur’an kaže da je meso stvoreno prije kostiju
 4. Kur’an predviđa teoriju Velikog praska
 5. Kur’an opisuje ciklus kruženja vode
 6. Kur’an govori o modernoj embriologiji
 7. Kur’an spominje da je željezo poslato na zemlju
 8. Kur’an obavještava da zemlja nije ravna, već okrugla

I sve to prije 1400 godina!

Naučna metoda i Kur’an

Prije nego što shvatimo zašto je dokazivanje istinitosti Kur’ana putem nauke pogrešna, prvo moramo razumjeti što je naučna metoda i kako funkcionira. Nauka djeluje putem indukcije. Dobivaju se podaci i grade  se modeli kako bi se objasnili ti podaci. Priroda nauke je vjerovatnoća i ona ne tvrdi da nešto objašnjava s apsolutnom sigurnošću. Kako stižu novi podaci koji su dovoljno veliki da bi demantirali prethodne ili kada postojeći modeli postanu suvišni, teorije se mijenjaju. To je očigledno iz historije nauke, od Kopernikove revolucije koja je oborila polemičke modele svemira do Ainsteinove opšte relativnosti koja je zasjenila Njutnove mehanizme. Nauka se neprestano mijenja.

Dakle, projicirati naučne teorije na Kur’an značilo bi uspostaviti vjerovanje na čisto vjerojatnom osnovu, dovodeći tako u pitanje apsolutnu istinitost Kur’ana. Zamislite naučni model kao brod; kada se vjetrovi i plima – koji simboliziraju podatke posmatranja – mijenjaju, mijenja se i smjer broda. Da li je Kur’an odjednom pogrešan ako se promijeni nauka? Selektivno biranje interpretacija koje odgovaraju našim ubjeđenjima je činjenje medvjeđe usluge Kur’anu. Posljedica takvog pristupa je raširena konfuzija i sumnja.

Zbunjenosti epske proporcije

Takvi argumenti su djelovali na mene dok sam bio tinejdžer. Govori doktora Zakir Naika o tome kako je su u Kur’anu predviđaju otkrića iz geologije, kosmologije i embriologije su me fascinirali. Oni su bili pokretačka snaga istine islama i mnogi ljudi su se zbog njih preobratili u islam. Iako je privremeno nevjerojatno vidjeti takva predviđanja, zaokupljenost njima bila je kratkotrajna.

Na početku koledža gledao sam video rasprave braće Hamze Tzortzis i Adnana Rashida s PZ Myersom u vezi s određenim ajetom. Brat Adnan tvrdio je da Kur’an spominje da je kost stvorena prije mesa. Myers se odmah suprotstavio rekavši da je to netačno i da su oboje nastali zajedno. Rashid je odgovorio da je Kur’an u pravu jer riječ “thumma” u ajetu može  značiti i “poslije” i “istovremeno”.

„pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj! “. [23:14}

Predmetni ajet ne daje razloga za pretpostavku da kosti dolaze prije mesa ili obrnuto. Takva pretpostavka je naša vlastita projekcija naučne interpretacije na Kur’an. Zašto koristiti nauku za afirmaciju Kur’ana ili Kur’an za afirmaciju nauke?

Moja je vjera dovedena u sumnju, kontaktirao sam brata Hamzu i on je pristao da se sastanemo u njegovoj kancelariji. Brat Hamza bio je ljubazan, pažljiv i pristupačan. Pokazao mi je svoj članak „ Sadrži li Kur’an naučna čuda? Novi pristup o usklađivanju i raspravi o nauci u Kur’anu, “ u kojem je pokazao neusklađenost argumenta „Naučna čuda u Kur’anu”. Ovaj je argument popularnost stekao tokom devedesetih zahvaljujući dr. Zakiru Naiku.

Zašto?

Dva su moguća razloga zašto je ovaj pokret stekao popularnost:

 1. Udaljenost od naše bogate islamske intelektualne tradicije
 2. Usvajanje kršćanske apologetike u islamskom diskursu

Pohvale „islamskog zlatnog doba“ često spominju naučni napredak i otkrića. Međutim, ta su napredovanja nusproizvod rigorozne intelektualne tradicije koja je davala prednost filozofskoj misli i kritičkom razmišljanju. Islamski učenjaci, motivirani ajetima koji su pozivali čovjeka da slijedi svoj zakon (šerijat) i gleda Božije znakove u svemiru, proizveli su divna djela iz filozofije, teologije i nauke.

Nauka je jednostavno sredstvo islama

Filozof nauke, Jeffrey Koperski, ističe kako se nauka oblikuje metateoretskim principima oblikovanja. Danas je metodološki naturalizam (MN) [1], koji održava dvije osnovne pretpostavke: mehaničku uzročnost [2] i jednoličnost prirode [3], najdominantniji princip. Osim toga, metodološki naturalizam je vjerovatno neutralan, ali je postao sinonim za ontološki naturalizam [4], izraz koji su mislioci prosvjetiteljstva opisali kao materijalizam. U ovom metafizičkom svjetonazoru sve što postoji je materija i energija, i ništa drugo, kao što je Bog, ne postoji.

S obzirom na to da je trenutna naučna metoda oblikovana metodološkim naturalizmom – koji je sam isprepleten sa ontološkim naturalizmom – jasno je da će „naučna čuda u Kur’anu“ prema islamu uvijek biti pomirljiva. Ograničenja metafizičkih opredjeljenja na znanost uzrokuju da neki postanu pristrasni prema usvajanju određenih pristupa i vjeruju da postoji sukob između znanosti i religije koji se mora riješiti. Umjesto da prepusti sva moguća objašnjenja Bogu, a da nauka bude samo sredstvo za identificiranje najboljeg objašnjenja, pristup „Naučna čuda u Kur’anu“ uzima najbolje naučno objašnjenje i pokušava pomiriti Boga i  religiju s tim.

Popularnost takvog pristupa je simptom dubljeg problema: muslimani nisu bili u stanju iskoristiti i izgraditi metafizički svjetonazor u kojem je Bog uzrok čitave stvarnosti. Nije da našoj tradiciji nedostaju odgovori, već mi tu tradiciju ne istražujemo. Stoga će se takvi pristupi nastaviti ako se ne vratimo na tradiciju, rigorozno procjenjujući i predlažući modele u kojima je Bog, a ne naturalizam, krajnje ontološko obilježje.

Ključne termini:

 1. Metodološki naturalizam: Robert T. Pennock koristi izraz da pojasni da je naučna metoda ograničena na prirodna objašnjenja bez pretpostavke postojanja ili nepostojanja natprirodnog (En.wikipedia.org, 2018).
 2. Mehanički kauzalitet: Mehaničistička teorija kauzaliteta smatra da je ta metafizička veza vrlo bliska: dva događaja su uzročno povezana ako i samo ako su povezani pomoću fizičkog mehanizma odgovarajuće vrste. (Williamson, J., 2011).
 3. Jedinstvenost prirode: Ovaj princip kaže da se tok prirode nastavlja jednoliko, npr. Ako je X uzrok Y, Y će nužno postojati kad god X postoji. Konkretno, uniformnosti primijećene u prošlosti primjenjivat će se i u sadašnjosti i u budućnosti. (Nyu.edu, 2018).
 4. Ontološki naturalizam: Svi prostornotemporalni (koji pripadaju i vremenu i prostoru) entiteti moraju biti identični ili formirani od strane fizičkog (Papineau, 2018).

Citirani radovi:

 1. “Naturalizam (filozofija).” Wikipedia , Fondacija Wikimedia, 14. februar 2020., en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Methodology_naturalism .
 2. Papineau, David. “Naturalizam.” Enciklopedija filozofije Stanford, Univerzitet Stanford, 15. septembra 2015., plato.stanford.edu/entries/naturalism .
 3. Williamson, Jon. „Mehaničke teorije kauzalnosti, dio I.“ Kompas za filozofiju , vol. 6, br. 6, 2011, str. 421–432., Https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2011.00400.x .
 4. „Vjerojatno rasuđivanje nema racionalne osnove.“, Http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/courses/modern05/Hume_on_empirical_reasoning.pdf

O autoru: Ali je diplomirani biohemičar, a trenutno je magistrirao na neuro znanosti. Također, studira Maliki jski  fikh i arapski jezik. Njegova interesovanja uključuju nauku, religiju i filozofiju uma. Ovdje ga možete  pratiti na Twitteru.

Prijevod i obrada: islamofobija.com

Facebook Comments
0Shares

O nama Redakcija