Početna / Filmovi / Kako su prikazani muslimani u Hollywoodu, a kako u BiH?

Kako su prikazani muslimani u Hollywoodu, a kako u BiH?

Sedma umjetnost skoro od svog početka predstavlja polje za razne vrste manipulacija…

Nakon 11. septembra i eskalacije islamofobije u svijetu, mnogi autori i analitičari su počeli sa obimnim istraživanjima načina prikazivanja muslimana, islama, a posebno Arapa u filmovima.

Obzirom da je američka filmska industrija najjača, razumljivo je da je najviše prostora dato analizi holivudske produkcije.

Nedavno objavljena knjiga jasno dokazuje tezu da civilizacija, odnosno država koja „priča najljepše“ vlada svijetom.

Centar za napredne studije iz Sarajeva nedavno je izdao knjigu Filmski portret muslimana: Predstavljanje muslimana u Hollywoodu i bosanskohercegovačkim filmovima autora Elvedina Subašića, novinara Islamskih informativnih novina Preporod.

Ova knjiga se direktno bavi imidžom muslimana u Hollywoodu i regiji, te prva uopšte koja se bavi imidžom muslimana i islama u bh. filmovima. Knjiga je svojim obimom i stilom prilagođena mlađoj populaciji, kako bi u budućnosti imali svoj lični kritički pogled na svaki film koji gledaju.

Publikacija nastoji na primjeru nekoliko filmova dati doprinos analizi predstavljanja islama i muslimana u holivudskim filmovima i filmovima bh. produkcije.

Više na portalu Al Jazeere.

Facebook Comments
0Shares

O nama Redakcija