Početna / Knjige

Knjige

Kratka historija modernog međuvjerskog dijaloga na Zapadu

Važno je razumjeti historijski kontekst i pojavu modernog međuvjerskog dijaloga. Pošto se razvio iz spontane ili neformalne interakcije, dijalog danas uključuje formalizirane diskusije. Do kraja 19. stoljeća ni kršćani ni muslimani nisu izradili formalni okvir za međuvjerski dijalog. Iako kur’anski ajet 29:46 spominje međuvjerske teološke diskusije i unutarislamske debate (džedal), …

Pročitaj više »

Šta je međuvjerski dijalog?

Unutarvjerski i međuvjerski dijalog: Definiranje međuvjerskog dijaloga Riječ dijalog izvedena je od dia (preko, kroz) i logos (razgovor, riječ). Websterov rječnik jednostavno definira dijalog kao razgovor između dvoje ili više ljudi. U Kur’anu, riječ najbliža riječi dijalog jeste juhāvir (18:34; 18:37; 58:1), koja označava razgovor između dva pojedinca ili dvije …

Pročitaj više »

Međuvjerski dijalog: vodič za muslimane

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Međuvjerski dijalog: vodič za muslimane autora Muhammada Shafiqa i Mohammeda Abu-Nimera. Knjiga predstavlja bosanski prijevod djela Interfaith Dialogue: A Guide For Muslims koji je pripremila A. Mulović. Prvenstvena uloga međuvjerskog dijaloga jeste uklanjanje nesporazuma i prihvatanje razlika, a cilj je stvaranje ozračja miroljubive koegzistencije i harmoničnih …

Pročitaj više »

Ziauddin Sardar: Brisanje islama kroz prosvjetiteljstvo u Evropi

BRISANJE ISLAMA Šta je prosvjetiteljstvo? Možda je ono bilo korisno za Evropu, ali za ostatak svijeta, općenito, odnosno za islam, posebno, prosvjetiteljsvo je značilo katastrofu. Iako su se prosvjetitelji zalagali za slobodu i ljudska prava, razum i slobodu mišljenja, oni su nezapadnjake smatrali neracionalnim, inferiornim bićima koja su moralno zaostala, …

Pročitaj više »

Četiri jahača ateizma: Islamofobičnost novih ateista

Prepoznatljiva karakteristika novoateističkog diskursa je njegova izrazita islamofobičnost. Naročito je to izraženo u djelovanju tzv. „četverice jahača novog ateizma“,1 odnosno Richarda Dawkinsa, Christophera Hitchensa, Daniela Dennetta i Sama Harrisa koji u svojim knjigama, javnim nastupima, a posljednjih godina i kroz mnogobrojne objave na društvenim mrežama, iskazuju krajnju netrpeljivost, omalovažavanje i …

Pročitaj više »

Ismaʿil al-Faruqi: odabrani eseji

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Ismaʿil al-Faruqi: odabrani eseji autora Ismaʿila al-Faruqija. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Ismaʿil al-Faruqi: Selected Essays koji je pripremila Amila Karahasanović. Kao autoritet za pitanja islama i komparativne religije, profesor Ismaʿil al-Faruqi ostavio je izuzetno intelektualno naslijeđe u čiju čast su odabrani i objavljeni ovi eseji, …

Pročitaj više »

Zašto je Muhammed Asad napisao knjigu Put u Meku?

PRIČA KOJU ĆU IZNIJETI u ovoj knjizi nije autobiografija čovjeka istaknutog po svojoj ulozi u javnim poslovima; to nije priča o pustolovini – jer iako sam doživio mnoge čudne pustolovine, one su uvijek bile samo pratnja onome što se u meni dešavalo; nije to čak ni priča o namjernoj potrazi …

Pročitaj više »

Poetika otpora u djelu Mahmuda Derviša

Mirza Sarajkić, Poetika otpora u djelu Mahmuda Derviša, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Posebna izdanja LVI, Sarajevo, 2019, 271 str. Studija Mirze Sarajkića, pod naslovom Poetika otpora u djelu Mahmuda Derviša, predstavlja originalan naučnoistraživački rad i vrijedan doprinos proučavanju moderne arapske književnosti. Preciznije govoreći, ova studija valjanom metodom i validnim rezultatima zahvaća jedan od najvažnijih korpusa moderne …

Pročitaj više »

Palestinska poezija otpora: ‘Ja sam Jusuf, oče moj’ Mahmud Derviš

Glavne uloge: Jusuf: Palestina Braća: Arapske zemlje Vuk: Izrael Ja sam Jusuf, oče moj Ja sam Jusuf, oče moj. Oče moj, braća rođena ne vole me, Ne žele me, oče moj. Napadaju me i na me bacaju kamenje Riječi mi mučne govore. Žele da umrem pa da me pohvale. A oni su preda …

Pročitaj više »

Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića

Centar za napredne studije predstavlja publikaciju Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića.  Urednici su Ahmet Alibašić, Mustafa Hasani, Senad Ćeman i Nedim Begović. Između korica ove knjige sabrani su prilozi koje su njihovi autori kao prijatelji i kolege profesora Fikreta Karčića napisali njemu u čast a u …

Pročitaj više »