Početna / Evropa / Kršćanstvo nije stiglo u cijelu Evropu prije islama

Kršćanstvo nije stiglo u cijelu Evropu prije islama

Bez obzira na prisustvo velikog broja medija i knjiga o islamu i muslimanima, još uvijek se priznati političari i vodeći prestavnici akademskih krugova u Evropi povode za mišljenjem W. Churchilla da „za razliku od najvećeg broja ostalih kategorija imigranata, muslimani se najteže odlučuju da prihvate asimilaciju, i isuviše često nastoje da tjeraju po svome“.

I po svemu sudeći ovo je glavni argument antiislamista i islamofoba kada žele muslimane staviti u radikalne kontekste društva. Jer muslimani, po Churcillovom mišljenju, moraju da tjeraju onako kako on kaže, u suprotnom, oni su radiklani jer tjeraju po svom.  A ključno pitanje je: Zašto muslimani uopšte trebaju da se integrišu, i još – da se asmiliraju? Niko ga nije postavio, jer se uvriježilo mišljenje da se to samo po sebi razumije, po principu, onaj lošiji treba da se prilagodi onom boljem, a onaj inferiorniji onom superiornijem.

Ovakve i slične izjave elaborira nam akademik prof. dr. Ferid Muhić u svojoj novoj knjizi, iritantnog (za islamofobe) naslova „Islamski identitet Evrope“. Knjiga koja je, za kratko vrijeme, prevedena na tri frenkventna jezika – engleski, arapski i njemački jezik, i pokupila simpatije ozbiljnih stručnjaka i istraživača na području cijele Evrope. Kako i sam autor kaže, želja mu je s ovim naslovom probuditi i muslimane i nemuslimane iz ustaljenih mišljenja, da je Evropi islam stran. Naprotiv, u ovoj knjizi akademik Muhić, na jedna posve studiozan, pun historijski argumenata dokazuje da islam, kao religija, došla u Evropu mnogo prije nego što danas se želi prestaviti i da je islam u Evropi isto što i kršćanstvo.

„Nije ovo knjiga o prisustvu islama, a niti historije islama u Evropi, već centralna tema ove knjige ogleda se u sistemskom proispitivanju islamskog karaktera identiteta Evrope“- kaže akademik Muhić.

Ključni doprinos u formiranju identiteta Evrope

Muhić, također nam u svojoj knjizi kaže, da je islam i kršćanstvo upravo nastali van Evrope i da su obje ove religije nastale u istoj avliji. Isto tako nam iznosi argumnete da je kršćanstvo došlo u Evropu preko rimskih robova, a islam dolazi već 710. godine kao ekonomska, državna, filozofska i politička pozicija Evrope.  A tolerancija, kao glavna karakteristika evropskog identiteta, upravo je ušla preko islama u Evropu.

Akademik Muhić ističe da: „predmet ovog projekta (knjige) jeste afirmacija potpune istine o snažnom prisustvu islamskih duhovnih, moralnih, institucionalnih, naučnih te konkretno životno i ekonomski relevantnih, pa čak, i ključnih doprinosa  formiranju evropskog idnetiteta kakav je danas; dakle da se identitet Evrope (vjerovatno prvi put u dosadašnjim interpretacijama), osvijetli i razumije u kontekstu kontinuiranog i intenzivno kreativnog utjecaja islama.“

U svim dosadašanjim diskusijma o identitetu Evrope dominantna teza je da Evropa  „izum Karla Velikog“, nastala krajem 8. i početkom  9. stoljeća, pri čemu je centralni identitet Evrope de facto kršćanski. Međutim, ova i mnoge druge teorije potpuno ignorišu činjenicu da kršćanstvo nije evropska nego azijska religija.

Čitajući ovo djelo akademika Muhića možemo iznijeti nekoliko ključnih činjenica, po pravilu ispuštenih, zaboravljenih, ignorisanih ili pak namjerno prećutanih.

Prvo, demografska teorija govori da  indoevropskom porijeklu stanovnika Evrope. Pa tako svi današnji nemuslimani, stanovnici Evrope nisu ništa više Evropljani od npr. Turaka, Albanaca ili Bošnjaka, koji su autohtoni stanovnici Evrope a pripadaju islamu.

Neevropske religije

Drugo, tri velike monoteističke religije neevropske su po svom porijeklu, pa tako ni jedna od njih ne može sebe proglasiti evropskom.

Treća, kršćanstvo nije stiglo u cijelu Evropu prije nego islam. Postepeno primanje kršćanstva bilo je toliko neravnomjerno da su veliki dijelovi Evrope imali male ili velike islamske države na tlu Evrope (npr. od emirat na Kavkazu osnovanog 658. godine, preko emirata na Kreti, Siciliji i drugim velikim (polu)otocima Mediterana).

Na kraju akademik Ferid Muhić zaključuje, da je svaka diskusija usmjerena na osporavanje multikulturnog, multietničkog i multireligijskog identiteta moderne Evrope ideološki motiviran, a ne činjenično zasnovan te da je islamski identitet Evrope neporeciva naučna istina i imanentni element njene realnosti. Prihvatanjem ove istine ujedno označavamo i put samospoznaje i obavezu odgovornosti i privilegije evropskog čovjeka danas.

Al Jazeera

Facebook Comments
0Shares

O nama Redakcija