Početna / Tag Archives: elvedin subašić

Tag Archives: elvedin subašić

Pet stranih filmova s radnjom u BiH

Iako se u svjetskim turističkim ponudama BiH preporučuje radi prirodnih ljepota i njenog etno-kulturalnog pluralizma i multikulturalizma, u brojnim stranim filmovima taj aspekt je marginaliziran spram (post)ratne tematike koja dominira kao narativ i metanarativ filma  Artikulacijom problema, tema, svakodnevice film je brz, jednostavan i, sudeći po mnogim analizama, među najutjecajnijim …

Pročitaj više »

Kako su prikazani muslimani u Hollywoodu, a kako u BiH?

Sedma umjetnost skoro od svog početka predstavlja polje za razne vrste manipulacija… Piše: Sanadin Voloder Nakon 11. septembra i eskalacije islamofobije u svijetu, mnogi autori i analitičari su počeli sa obimnim istraživanjima načina prikazivanja muslimana, islama, a posebno Arapa u filmovima. Obzirom da je američka filmska industrija najjača, razumljivo je da …

Pročitaj više »

Filmski portret muslimana

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Filmski portret muslimana: predstavljanje muslimana u Hollywoodu i bosanskohercegovačkim filmovima autora Elvedina Subašića. Ova publikacija nastoji na primjeru nekoliko filmova dati doprinos analizi predstavljanja islama i muslimana u holivudskim filmovima i filmovima bosanskohercegovačke produkcije. Knjiga ne polazi od pitanja da li je slika muslimana uglavnom nezavidna u holivudskim …

Pročitaj više »