Početna / Tag Archives: međureligijski dijalog

Tag Archives: međureligijski dijalog

Kratka historija modernog međuvjerskog dijaloga na Zapadu

Važno je razumjeti historijski kontekst i pojavu modernog međuvjerskog dijaloga. Pošto se razvio iz spontane ili neformalne interakcije, dijalog danas uključuje formalizirane diskusije. Do kraja 19. stoljeća ni kršćani ni muslimani nisu izradili formalni okvir za međuvjerski dijalog. Iako kur’anski ajet 29:46 spominje međuvjerske teološke diskusije i unutarislamske debate (džedal), …

Pročitaj više »

Šta je međuvjerski dijalog?

Unutarvjerski i međuvjerski dijalog: Definiranje međuvjerskog dijaloga Riječ dijalog izvedena je od dia (preko, kroz) i logos (razgovor, riječ). Websterov rječnik jednostavno definira dijalog kao razgovor između dvoje ili više ljudi. U Kur’anu, riječ najbliža riječi dijalog jeste juhāvir (18:34; 18:37; 58:1), koja označava razgovor između dva pojedinca ili dvije …

Pročitaj više »

Međuvjerski dijalog: vodič za muslimane

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Međuvjerski dijalog: vodič za muslimane autora Muhammada Shafiqa i Mohammeda Abu-Nimera. Knjiga predstavlja bosanski prijevod djela Interfaith Dialogue: A Guide For Muslims koji je pripremila A. Mulović. Prvenstvena uloga međuvjerskog dijaloga jeste uklanjanje nesporazuma i prihvatanje razlika, a cilj je stvaranje ozračja miroljubive koegzistencije i harmoničnih …

Pročitaj više »