Početna / Tag Archives: žena i islam

Tag Archives: žena i islam

Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu: pravda i etika u islamskoj pravnoj tradiciji koju su uredili Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen i Christian Moe. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in …

Pročitaj više »

Doprinos žena klasičnoj islamskoj civilizaciji

Uvod Iako je prevedeno nekoliko studija o doprinosu muslimanki u različitim poljima klasične islamske civilizacije, kao što su prenošenje hadisa, fikh, književnost i obrazovanje; do sada se u sasvim malo izvora spominje uloga ţene u razvoju nauke, tehnologije i medicine u islamskoj tradiciji. U literaturi postoje izolovane i sporadične reference …

Pročitaj više »