Početna / Tag Archives: žena u islamu

Tag Archives: žena u islamu

Doprinos žena klasičnoj islamskoj civilizaciji

Uvod Iako je prevedeno nekoliko studija o doprinosu muslimanki u različitim poljima klasične islamske civilizacije, kao što su prenošenje hadisa, fikh, književnost i obrazovanje; do sada se u sasvim malo izvora spominje uloga ţene u razvoju nauke, tehnologije i medicine u islamskoj tradiciji. U literaturi postoje izolovane i sporadične reference …

Pročitaj više »

Odijevanje muslimanki: od stereotipa do prava na izbor

Centar za napredne studije i CEI Nahla objavili su bosansko izdanje međunarodno zapažene knjige Odijevanje muslimanki: od stereotipa do prava na izbor autorice Katherine Bullock. Ova detaljna i značajna studija je moćna kritika općeprihvaćenog zapadnog shvatanja marame kao simbola potlačenosti muslimanki. Postulirajući jednu pozitivnu teoriju o hidžabu, autorica vrlo sofisticirano preispituje …

Pročitaj više »