Početna / Žena i islam

Žena i islam

Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu: pravda i etika u islamskoj pravnoj tradiciji koju su uredili Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen i Christian Moe. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in …

Pročitaj više »

Diskurs o ženi muslimanki u Bosni i Hercegovini

Piše: Mr. Zehra Alispahić NAŠ DISKURS O ŽENI Sjećam se kad je prije dvije godine u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bio organiziran jedan fantastičan skup koji je imao zadatak govoriti o islamskoj tradiciji Bošnjaka i njenim perspektivama na ovim prostorima. Među brojnim respektabilnim alimima koji su …

Pročitaj više »

Doprinos žena klasičnoj islamskoj civilizaciji

Uvod Iako je prevedeno nekoliko studija o doprinosu muslimanki u različitim poljima klasične islamske civilizacije, kao što su prenošenje hadisa, fikh, književnost i obrazovanje; do sada se u sasvim malo izvora spominje uloga ţene u razvoju nauke, tehnologije i medicine u islamskoj tradiciji. U literaturi postoje izolovane i sporadične reference …

Pročitaj više »

Odijevanje muslimanki: od stereotipa do prava na izbor

Centar za napredne studije i CEI Nahla objavili su bosansko izdanje međunarodno zapažene knjige Odijevanje muslimanki: od stereotipa do prava na izbor autorice Katherine Bullock. Ova detaljna i značajna studija je moćna kritika općeprihvaćenog zapadnog shvatanja marame kao simbola potlačenosti muslimanki. Postulirajući jednu pozitivnu teoriju o hidžabu, autorica vrlo sofisticirano preispituje …

Pročitaj više »

Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH

Uz sveobuhvatan pregled knjiga i članaka koji u periodu 1900-2010. tretiraju sociokulturni položaj žene u BiH, ova publikacija uključuje i anotiranu bibliografiju naslova iz tog perioda, kao i odabir značajnih članaka o muslimankama objavljivanih u periodici. Projekt je realiziran tokom 2010/2011 godine, a izdavanje bibliografije sufinansiralo je Ministarstvo obrazovanja i …

Pročitaj više »